Nākamo pirmklasnieku reģistrācija

No 2024.gada 1.februāra plkst.8:00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils Iespēju vidusskola 1.klasē 2024./2025.m.g.:

  • iesniedzot dokumentus klātienē dzīvās rindas kārtībā.
  • elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas uz skolas oficiālo e-pasta adresi: pasts@divsk.lv

Iesniegumu veidlapas:

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē: https://www.vestnesis.lv/op/2023/230.32

Ar pilnu informāciju par reģistrāciju var iepazīties: https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/2024.-gada-1.-februari-daugavpils-pilsetas-visparejas-izglitibas-iestades-saksies-nakamo-pirmklasnieku-registracija

'
Uz augšu