1.–3. klašu sporta diena

2023.gada 8. septembrī “Daugavpils Iespēju vidusskolas” sporta stadionā norisinājās 1.–3. klašu sporta diena. Piedalījās arī pirmskolas grupas.

Sākumā, skanot jautrai mūzikai, bērni iesildījās vingrošanas treneres Nataļjas vadībā ,pēc tam

bērni piedalījās dažāda veida fiziskas aktivitātēs un stafetēs , katru uzdevumu veica ar lielu entuziasmu. Sporta diena norisinājās emocionālā pozitīvā gaisotnē!

Paldies 10. klases skolēniem, sporta skolotājiem un sākumskolas klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu sporta dienas norisē. 

Informāciju apkopoja direktores vietnieks A.Tomsons

'
Uz augšu