Normatīvie dokumenti

Latvijas Republikas izglītību reglamentējošie normatīvie akti

Daugavpils Iespēju vidusskolas saistošie noteikumi, lēmumi, kārtības

'
Uz augšu