Valsts pārbaudes darbi

2023./2024.mācību gads

Centralizētie eksāmeni

Pamatskolā

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 4. jūnijā.

Vidusskolā

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

2.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 13. jūnijā.

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 13. maijā;   

2.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 15. maijā;

3.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 17. maijā;

4.Ģeogrāfijā: rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;

5.Ķīmijā: rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;

6.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 27. maijā;

7.Fizikā: rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

8.Svešvalodā: 

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā;

10.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 13. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 14. jūnijā;

11.Vēsturē: 2024. gada 17. jūnijā;

12.Programmēšanā: 2024. gada 19. jūnijā.


Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (PPT)

skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos notiek:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 25. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 27. jūnijā;

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 21. jūnijā;

3.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 25. jūnijā;

4.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 26. jūnijā;

5.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 27. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 28. jūnijā;

6.Programmēšanā: 2024. gada 1. jūlijā;

7.Ķīmijā: rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2024. gada 2. jūlijā;

8.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 3. jūlijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 4. jūlijā;

10.Ģeogrāfijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 5. jūlijā;

11.Fizikā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 8. jūlijā;

12.Vēsturē: 2024. gada 9. jūlijā.

Monitoringa darbi

6. klasē

Monitoringa darbs rēķinpratībā un tekstpratībā(laiks tiks precizēts).

9. klasē

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs (laiks tiks precizēts).

Vidusskolā

Vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

Fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 16. aprīlī;

Ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 18. aprīlī;

Bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī;

Dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 30. aprīlī.

Atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

'
Uz augšu