Valsts pārbaudes darbi

2023./2024.mācību gads

Lapa labota:

Centralizētie eksāmeni

Pamatskolā

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 4. jūnijā.

Vidusskolā

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

2.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 10. jūnijā.

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 15. maijā;

2.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 17. maijā;

3.Ķīmijā: rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;

4.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 27. maijā;

5.Fizikā: rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

6.Svešvalodā: 

 • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;

7.Bioloģijā: rakstu daļa – 2024. gada 13. jūnijā, praktiskā daļa – 14. jūnijā;

8.Matemātikā: 2024. gada 10. jūnijā, 2024. gada 11. jūnijā;

9.Programmēšanā: 2024. gada 19. jūnijā.


Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (PPT)

skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos notiek:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 25. jūnijā;

3.Matemātikā: 2024. gada 27. jūnijā;

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

1.Svešvalodā:

 • Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
 • Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
 • Krievu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

2.Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 21. jūnijā;

3.Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 25. jūnijā;

4.Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 26. jūnijā;

5.Matemātikā: pirmā un otrā daļa – 2024. gada 27. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 28. jūnijā;

6.Programmēšanā: 2024. gada 1. jūlijā;

7.Ķīmijā: rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2024. gada 2. jūlijā;

8.Kultūrā un mākslā: 2024. gada 3. jūlijā;

9.Bioloģijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 4. jūlijā;

10.Ģeogrāfijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 5. jūlijā;

11.Fizikā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 8. jūlijā;

12.Vēsturē: 2024. gada 9. jūlijā.

Monitoringa darbi

9. klasē

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 2024.gada 22.-26.aprīlis.

Vidusskolā

Vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

Fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī;

Ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī;

Bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī;

Dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 30. aprīlī.

Atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

'
Uz augšu