Pamatskola

Individuāla pieeja:

Skola piedāvā iespēju individuālu un diferencētu pieeju katram skolēnam, kā arī pagarinātās dienas grupas.
Skola ir nodrošināta ar atbalsta personālu:
Logopēds; Izglītības un skolu psihologs;
Karjeras konsultants ; Sociālais pedagogs; Pedagoga palīgs.

Daugavpils Iespēju vidusskola pamatskolā ĪSTENO:

  • pamatizglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā, kods 21017111;
  • pamatizglītības programmu, kods 21011111;
  • pamatizglītības mazākumtautību programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā, kods 21017121;
  • pamatizglītības mazākumtautību programmu, kods 21011121;

Notiek pakāpeniska PĀREJA UZ MĀCĪBĀM VALSTS VALODĀ :

2023./2024.m.g.

  • izglītības process tiek īstenots valsts valodā 1., 4. un 7. klasēs (programmas kodi 21017111 un 21011111; 2.-3., 5.-6., 8.-9.klasēs programmas kodi 21017121 un 21011121);

2024./2025.m.g.

  • izglītības process tiek īstenots valsts valodā 1.-2., 4.-5. un 7.-8. klasēs (programmas kodi 21017111 un 21011111; 3.,6.,9.klasēs programmas kodi 21017121 un 21011121 );

2025./2026.m.g.

  • izglītības process tiek īstenots valsts valodā 1.-9.klasēs (programmas kodi 21017121 un 21011121).
'
Uz augšu