Pirmsskola

Pirmsskola uzņem bērnus vecumā no 1 gada līdz 7 gadiem. Pirmsskolas mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Izglītības programmu īstenošana

Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);

Interešu izglītības programmas:

 • Jautras notis;
 • Ritmika;
 • Mūzika un māksla;
 • Robotika un IT tehnoloģijas;
 • Angļu valoda.

Galvenie uzdevumi:

 • Veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām.
 • Nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.
 • Nodrošināt un aizsargāt bērna drošību un veselību, veicinot viņa fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību.
 • Attīstīt bērnu sociālās prasmes, attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, savu ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi.

Atbalsta komanda:

 • 2 logopēdi (5-6 g.)- 2 nodarbības nedēļā (Liepājas iela 37/Tukuma iela 47a);
 • 2 logopēdi – konsultācija 1 r. mēnesī (Liepājas iela 37/Tukuma iela 47a);
 • 2 sociālie pedagogi- konsultācija 1 r. mēnesī (Liepājas iela 37/Tukuma iela 47a);
 • 2 psihologi- konsultācija 1 r. mēnesī (Liepājas iela 37/Tukuma iela 47a);
 • 1 karjeras specialists- nodarbības ar izglītojamiem 1 r. mēnesī (Liepājas iela 37/Tukuma iela 47a).

Noderīgas saites

Bērnu drošība
http://www.dzimba.lv/lv/
http://berniem.csdd.lv
https://www.cirkulis.lv/
https://www.vugd.gov.lv/lv/brosuras-un-bukleti
https://drossinternets.lv/lv/info/izglitojosas-speles-uzdevumi

Latviešu valodas apguve
https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6

Informatīvie un izglītojošie
https://izglitiba.daugavpils.lv/
https://www.bti.gov.lv/lv
https://www.managimene.lv/
https://www.gimenei.lv/
https://centrsdardedze.lv/drosibas-biblioteka/
https://www.mammamuntetiem.lv/
https://maminuklubs.lv/pirmsskola/

'
Uz augšu