Atbalsta personāls

Izglītības un skolu psihologs ir speciālists, kas strādā izglītības iestādēs, lai sniegtu emocionālu, sociālu un psiholoģisku atbalstu skolēniem un skolotājiem. Viņu uzdevums ir novērtēt un risināt mācību, attīstības un uzvedības problēmas, veicinot labāku mācību vidi un skolēnu labklājību.
  • Anna Marija Ņikitina kabinets:113 (A korpuss)
  • Egita Limane
Sociālais pedagogs ir izglītības speciālists, kas sniedz sociālu atbalstu un palīdzību skolēniem, risinot emocionālas, sociālas vai uzvedības problēmas un veicina viņu labklājību un attīstību.
  • Andželika Habadajeva kabinets:310 (A korpuss)
  • Elvīra Pirogova kabinets:312 (B korpuss)
Skolas logopēds ir speciālists, kas strādā skolās, lai palīdzētu skolēniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem. Viņu uzdevums ir novērtēt un sniegt terapiju skolēniem, kuriem ir grūtības izrunāt skaņas, saprast vai izmantot valodu pareizi. Logopēds palīdz uzlabot komunikācijas prasmes, kas ir būtiskas mācībās un sociālajā dzīvē.
  • Olga Viktorovska kabinets:105 (A korpuss)
  • Ludmila Sivačova kabinets:63 (B korpuss)
Karjeras konsultants ir speciālists, kas darbojas skolā, lai palīdzētu skolēniem izstrādāt izglītības un karjeras plānus, atklāt savas intereses un spējas, un izvēlēties piemērotu izglītības un profesionālo ceļu. Viņa uzdevums ir sniegt informāciju par izglītības un profesionālajām iespējām, kā arī palīdzēt skolēniem gūt skaidrību par saviem nākotnes mērķiem un izstrādāt plānus to sasniegšanai.
  • Jeļena Giņko kabinets:321 (B korpuss)
'
Uz augšu