Skolēnu pašpārvalde

Daugavpils Iespēju vidusskolas skolēnu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija.

PAŠPĀRVALDES MĒRĶIS

panākt izglītojamo un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.

KAS MĒS ESAM? KAS IR SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE?

Skolēnu pašpārvaldi veido aktīvākie 5.-12.klašu skolēni. Šo skolēnu uzdevums ir

sadarboties ar izglītības iestādes direktoru un pedagogiem;

  • veicināt mācību procesa efektivitāti;
  • organizēt kultūras pasākumus skolā;
  • apkopot izglītojamo priekšlikumus un īstenot tos izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
  • sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām un Daugavpils skolēnu parlamentu.
  • veicināt skolas popularitāti.

Skolas Pašpārvaldes prezidente – 11. a klases skolniece Kristina Pirogova

KĀ MĒS DARBOJAMIES?

Reizi nedēļā notiek sapulces divās korpusos. Sapulču laikā tiek izrunāta aktuālā informācija, pārrunātas un izteiktas jaunas idejas skolas dzīves uzlabošanai, sadalīti pienākumi tuvākajiem pasākumiem un noteikti termiņi to izpildei. Ātrās un steidzamās ziņas tiek nodotas skolēnu pašpārvaldes WhatsApp grupā.

KĀPĒC PIEVIENOTIES SKOLĒNU PAŠPĀRVALDEI?

  • Ja vēlies attīstīt savas līdera un komandas prasmes, pievienojies!
  • Ja vēlies iepazīties un atrast līdzīgi domājošus draugus, pievienojies!
  • Ja vēlies iemācīties izteikt savu viedokli, pievienojies!
  • Ja vēlies būt līdzatbildīgs par to, kā uzlabot skolēnu dzīvi skolā, pievienojies!
  • Ja vēlies uzlabot dažādas noderīgas prasmes (organizēt pasākumus, plānot savu laiku, ātri pielāgoties dažādām situācijām u.c.), pievienojies!

Kontakti:
E-pasts saziņai – : divparlaments@inbox.lv

Mēs sociālajos tiklos:

Instagram

https://instagram.com/divparlaments?igshid=NGVhN2U2NjQ0Yg==

facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068564450667

'
Uz augšu