Daugavpils Iespēju Vidusskola

Pamatojoties uz Daugavpils domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.48 “Par Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju” un 2022.gada 17.marta lēmumu Nr.125 “Par Daugavpils Iespēju vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”, ar 2022.gada 01.augustu augstāk minētās iestādes tika reorganizētas un iekļautas jaunā izglītības iestādē “DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA”, kura ir tiesību, saistību, funkciju un izglītības programmu pārņēmēja.

Skolas misija:
Mūsdienīga, konkurētspējīga skola, atbilstoša laika prasībām, izglītojamo vajadzībām, spējām un iespējām.
Skolas vīzija:
Domā un dari! Tas ir ceļš uz iespējām un izaugsmi.
Skolas vērtības:
Atbildīda; Cieņa; Radošums;

Skola skaitļos 2023./2024.mācību gadā (01.09.2023):

  • Skolēnu skaits: 1586

Izglītības programmas:

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

KodsGrupaLicences Nr./IdLicencēšanas datums
01011111Pirmsskolas izglītības programmaV_425001.03.2021.
21011111Pamatizglītības programmaV_701120.06.2023.
21011121Pamatizglītības mazākumtautību programmaV_331427.07.2020.
21017111Pamatizglītības programma (ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā)V_701220.06.2023.
21017121Pamatizglītības mazākumtautību programmaV_357811.08.2020.
31016011Vispārējās vidējās izglītības programmaV_311508.07.2020.
31016011Vispārējās vidējās izglītības programmaV_331527.07.2020.
'
Uz augšu