Vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai, tāpēc ir iespēja izvēlēties un apgūt tos mācību priekšmetus, kuri saistīti ar nākotnes plāniem.

Mācību programmas:

Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)

Mēs piedāvājam sekojošus komplektus:

Uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasē

'
Uz augšu