Piekļustamības paziņojums

Mājas lapu izvērtējums MK noteikumu nr: 445 atbilstībai.

Piekļūstamības paziņojums

Iestādes nosaukums: Daugavpils Iespēju vidusskola

Tīmekļvietne: – URL: https://divsk.lv

'
Uz augšu