Karjeras izglītība

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga  darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjera

          Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

          Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā.

VARU — tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis,— visas profesionāli nozīmīgās īpašības.

VAJAG — tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē.

Karjeras Konsultants

Veiksmīga karjera nav nejaušība, tā ir Tava izvēle!

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultants piedāvā:

  1. Individuālās karjeras konsultācijas skolēniem un vecākiem (jāpierakstās iepriekš);
  2. Grupu nodarbības (klases stundas, spēles, konkursi);
  3. Tikšanās ar mācību iestādes vai profesiju pārstāvjiem;
  4. Ēnu dienas, karjeras nedēļa, mācību ekskursijas;
  5. Veikt citas ar karjeras veidošanu un plānošanu saistītās darbības.

Atbalsta materiāli

Ilustratīvie materiāli, infografikas

Video materiāli

Tavai Karjerai video lekcija – Karjera IT nozarē?
Tavai Karjerai video lekcija – Vecāki – bērna karjeras atbalstam
Tavai Karjerai video lekcija – Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā
Tavai Karjerai video lekcija – Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

Noderīgas vietnes

Izpēti profesiju profesijupasaule.lv
Karjeras izvēles testi https://testi.niid.lv/

Pedagoģe karjeras konsultante
Jeļena Giņko

'
Uz augšu