Pieredzes apmaiņas seminārs

Noslēdzies Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1), mācību mobilitāte skolu sektorā, projekts “Izglītība izaugsmei!”(Nr.2022-1-LV01-KA-SCH-000068898). Projekta mobilitātes tika vērstas uz sasniedzamo rezultātu – veicināt pedagogu mācīšanās kultūras veidošanos Eiropas Savienības kontekstā, īstenojot horizontālo sadarbību daudzveidīgās mācīšanās grupās – apgūstot didaktiskos modeļus un metodiskos paņēmienus, palielinot skolas metodisko kapacitāti, nostiprinot digitālo pratību un mācīšanās ieradumus tehnoloģijām bagātā…

07. marts 2024Lasīt vairāk

Erasmus + mobilitāte Itālijā

Daugavpils Iespēju vidusskola ir sākusi īstenot Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektu Nr.2023-1SE01-KA220-SCH-000159394 „Noturīgas vispārizglītojošas skolas veidošana, izmantojot integrētu un iespēju pilnu pieeju labsajūtai skolā”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, smelties idejas un tās realizēt skolā, lai nodrošinātu pozitīvu vidi, kas sekmētu zināšanu un prasmju apguvi, vienlaicīgi veicinātu skolēnus…

23. februāris 2024Lasīt vairāk

Ceļš uz Nākotni, Erasmus+ kursi Turcijā

Daugavpils Iespēju vidusskolas skolotāji Irina Ņevedomska, Jūlija Kanto un Dace Vereba no 13. –  17. novembrim piedalījās Erasmus+ projekta kursos “STEM izglītība – Ceļš uz Nākotni”, kas norisinājās Turcijā, Stambulā. Šajā tikšanās reizē piedalījās pārstāvji no Latvijas un Rumānijas. Pirmdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem un projekta pasniedzējiem. Katra dalībvalsts prezentēja savu valsti, tās izglītības…

30. novembris 2023Lasīt vairāk

Erasmus + mobilitāte Somijā

Daugavpils Iespēju vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2022-LV-KA-SCH-000068898 „Izglītība izaugsmei”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām. No 2023.gada 30.oktobra līdz 3.novembrim Daugavpils Iespēju vidusskolas 3 skolotājas…

14. novembris 2023Lasīt vairāk

“Geogebras” lietošana mācību procesā

Daugavpils Iespēju vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898 „Izglītība izaugsmei”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām. Projekta ietvaros no 1. līdz 7. oktobrim Grieķijā, Kardicā notika matemātikas…

17. oktobris 2023Lasīt vairāk

Inovācijas valodu mācīšanas metodoloģijā

No 9. jūlija līdz 15.jūlijam Daugavpils Iespēju vidusskolas skolotājas Žanna Papenoka un Nataļja Fjodorova piedalījās Erasmus + programmas tālākizglītības kursos „Innovations in Language Teaching Methodology” (Inovācijas valodu mācīšanas metodoloģijā) Horvātijā. Kursos arī piedalījās skolotāji no Portugāles, Spānijas, Rumānijas, Grieķijas, Holandes, Ungārijas, Ausrijas, Vācijas, Francijas, Maķedonijas, Somijas, Slovākijas, Polijas un Kipras.Svētdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem…

16. jūlijs 2023Lasīt vairāk

Erasmus + mobilitāte Portugalē

Daugavpils Iespēju vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2022-LV-KA-SCH-000068898 „Izglītība izaugsmei”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.      Projekta ietvaros no 2. līdz 8. jūlijam Portugalē, Porto…

12. jūlijs 2023Lasīt vairāk

Radoša mācīšana un mācīšanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas

Projekta ietvaros no 21. līdz 27.maijam Assenā, Nīderlandē, notika skolotāju apmācību kursi, kuru galvenais mērķis ir uzlabot un attīstīt dalībnieku komunikācijas, organizatoriskās, vadības, uzņēmējdarbības un komandas darba kompetences, skolotāja profesijai nepieciešamās prasmes. Dalīties pieredzē un un paplašināt savas zināšanas devās divas sākumskolas skolotājas Inga Sivicka un Oksana Solovjova. Šajās apmācībās piedalījās 5 Eiropas valstis: Latvija,…

28. maijs 2023Lasīt vairāk

Mūzikas stundas sākumskolā

Projekta ietvaros no 09. līdz 13.aprīlim Pafosā, Kiprā, notika skolotāju apmācības “Mūzikas stundas sākumskolā”. Šajās apmācībās piedalījās 2  mūzikas skolotāji Svetlana Gude un Vladimirs Drozdovskis. Kursos piedalījās arī kolēģi no  Rumānijas, Bulgārijas, Lietuvas. Svētdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem un pasniedzējiem. Apmācību laikā dalībnieki apsprieda dažādass metodes un pieejas mūzikas mācīšanai sākumskolā, kā arī runāja…

14. aprīlis 2023Lasīt vairāk

Spānijā gūtais

No š.g. 23. līdz 27. janvārim Daugavpils Iespēju vidusskolas  skolotājas  J. Maskaļova un N. Tetereva, izglītības metodiķe A. Guževa  piedalījās Erasmus+ programmas projekta “ Izglītība izaugsmei” darba vērošanā Granadā Spānijā. Brauciena galvenais mērķis bija gūt pozitīvo, vērot mācību priekšmetu stundas, tikties ar ārzemju kolēģiem un skolēniem, lai dalītos pieredzē un popularizētu savu pilsētu un valsti,…

29. janvāris 2023Lasīt vairāk
'
Uz augšu