Ceļš uz Nākotni, Erasmus+ kursi Turcijā

Daugavpils Iespēju vidusskolas skolotāji Irina Ņevedomska, Jūlija Kanto un Dace Vereba no 13. –  17. novembrim piedalījās Erasmus+ projekta kursos “STEM izglītība – Ceļš uz Nākotni”, kas norisinājās Turcijā, Stambulā. Šajā tikšanās reizē piedalījās pārstāvji no Latvijas un Rumānijas.

Pirmdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem un projekta pasniedzējiem. Katra dalībvalsts prezentēja savu valsti, tās izglītības sistēmu, pilsētu un izglītības iestādi, kurā strādā.

Turpmākās četras dienas apguvām teorētiskās un praktiskās zināšanas par to, kas ir STEM, STEAM un STEMS. Viens no svarīgākajiem aspektiem STEM izglītībā ir tās spēja attīstīt kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Turklāt STEM izglītība veicina sadarbību un komandas darbu. Kursu laikā skolotājiem bija iespēja attīstīt savas prasmes strādāt komandā, tika  aktualizētas  programmēšanas zināšanas un apgūti jauni metodiskie paņēmieni.  Kursu laikā bija izpētīti online rīki, kuri palīdz veidot mūsdienīgu stundu.

Turcija ir slavena ar savu viesmīlību un eksotiku. Projekta dalībniekiem tika piedāvāta plaša programma, kas piedāvāja iepazīt  unikālus dabas un pazīstamus  vēsturiskos objektus: Stambulas ielas, tirgu, pilis un mošejas. Tika apskatītas tādas vietas kā Topkapi pils, Aijas Sofijas katedrāle, sultāna Ahmeda mošeja,  Lielais Bazārs u.c objekti.

Tika organizēts arī brauciens ar kuģi pa Bosforu.

Pabeidzot šos kursus mēs uzzinājām, ka STEM izglītība ir kā tilts uz nākotni. Tā ne tikai nodrošina jauniešiem prasmes un zināšanas, lai veiktu izcilu karjeru, bet arī iedrošina viņus iesaistīties globālo problēmu risināšanā un veidot pozitīvu ietekmi uz pasaules attīstību. Šī izglītība ir nepieciešama, lai jaunieši varētu pilnvērtīgi piedalīties mūsdienu sabiedrības un ekonomikas veidošanā, veicot inovācijas un paverot jaunas iespējas nākotnē.

Dalība projekta mobilitātē ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi, jaunas zināšanas un izmantot jauniegūtās metodes skolā, paplašināt profesionālās zināšanas par aktuāliem jautājumiem. Protams, projekts dod stimulu mācīties tālāk un uzzināt jaunas tendences savā profesijā. Iegūtās zināšanas varētu būt izmantotas darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.

Pateicamies par iespēju piedalīties projekta mobilitātē  skolas direktorei Ingrīdai Brokānei, projekta koordinatorei  Annai Guževai un angļu valodas skolotājai Jeļenai Maskaļovai.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils Iespēju vidusskolas  skolotājas:

J. Kanto, D.Vereba un I.Ņevedomska

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Izglītība izaugsmei” (2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu