“Geogebras” lietošana mācību procesā

Daugavpils Iespēju vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898 „Izglītība izaugsmei”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.

Projekta ietvaros no 1. līdz 7. oktobrim Grieķijā, Kardicā notika matemātikas skolotāju kursi “Mathematics & ICT in education: GeoGebra apps”. Šajās apmācībās piedalījās  matemātikas skolotāji Jekaterina Lapa un Anda Pavliņa, kā arī  kolēģi no Polijas.

Pirmdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem un projekta pasniedzējiem. Pasniedzējs iepazīstināja ar izglītības valsts sistēmu. Izstāstīja nedēļas darba plānu un ko vajadzēs īstenot nedēļas beigās.

No pirmdienas līdz trešdienai intensīvi mācījāmies lietot programmu GeoGebra. Mācības ilga katru dienu piecas stundas. Katras dienas beigās bija mazs darbiņš, ko vajadzēja prezentēt. Darbiņš bija saistīts ar to, ko nodarbībā apguvām.

Trešdienas vakarā bija tradicionālas grieķu vakariņas kopā ar pasniedzēju. Degustējām un izgaršojām dažus no vietējiem ēdieniem un dzērieniem. Bija jaukas sarunas pie vakariņu galda un atmosfēra bija vienreizēja.

Ceturtdiena bija izbraukumu diena. Tika rīkota ekskursija uz Meteori. Apskatījām skaistus kalnu masīvus un klosterus. Pēc Meteori kopā ar pasniedzēju bijām izbraukuši pie Plastiras ezera. Tā kā nesen Grieķijā bija stipri plūdi, tad ezers bija pārplūdis un dažas no skaistajām saliņām applūdušas. Te arī pasniedzām prezentiņus, ko bijām atvedušas no Latvijas.

Pēdējā dienā nedaudz vēl pamācījāmies, tad svinīgā pasākumā izsniedza nopelnītos sertifikātus. Apbalvošanas ceremonija bija brīnišķīgi un neaizmirstami!

Piedāvātie kursi deva iespēju pilnveidot prasmes IT tehnikās un programmas GeoGebra lietošanā, lai veicinātu pašizpausmes spējas, motivāciju un radošumu. Piedalīšanās kursos  ir izcila iespēja strādāt pie savas profesionālās un personīgās izaugsmes programmas Erasmus+ ietvaros, salīdzināt matemātikas mācīšanu dažādās Eiropas valstīs, apmainīties ar idejām un attīstīt saikni ar citu Eiropas valstu skolotājiem.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei I.Brokānei, projekta koordinatorei A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai.     

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Izglītība izaugsmei” (2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu