Erasmus + mobilitāte Itālijā

Daugavpils Iespēju vidusskola ir sākusi īstenot Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektu Nr.2023-1SE01-KA220-SCH-000159394 „Noturīgas vispārizglītojošas skolas veidošana, izmantojot integrētu un iespēju pilnu pieeju labsajūtai skolā”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, smelties idejas un tās realizēt skolā, lai nodrošinātu pozitīvu vidi, kas sekmētu zināšanu un prasmju apguvi, vienlaicīgi veicinātu skolēnus pievērsties dažādām fiziskajām aktivitātēm. Kursi notika no 13.- 15.februārim Itālijas pilsētā Redžo Emīlija, projektā piedalījās 4 skolotājas no Daugavpils Iespēju vidusskolas, kā arī pārstāvji no Itālijas, Zviedrijas un Spānijas.

       Semināra pirmajā dienā iepazināmies ar teorētiskajiem labsajūtas aspektiem –  fizisko, sociālo un mentālo, kas ietver sevī gan atbilstošas fiziskas aktivitātes un piemērotu uzturu, gan pietiekamu miegu un pozitīvu uzvedību, gan prasmi veidot harmoniskas attiecības vienam ar otru un  prasmi risināt problēmas. Strādājām arī darba grupās, lai dalītos pieredzē, kā katrā valstī skolās tiek veicināta skolēnu labsajūta skolā, kā arī izteicām idejas, kuras nākotnē varētu īstenot, lai skolās būtu vide, kas mudina un palīdz mācīties.

      Semināra otrajā dienā pārstāvji no Spānijas dalījās ar interesantām darba metodēm un formām, galvenokārt spēļu veidā, kas rada stundās nepiespiestu un brīvu atmosfēru, kā arī veido pozitīvas un harmoniskas attiecības skolēnu vidū.

      Projekta ietvaros bija iespēja apmeklēt arī Ziemeļitālijas pilsētas Redžo Emīlija skolas: Leonarda da Vinči vidusskolu un pamatskolas ,,Carducci’’ un ,,Zibordi’’. Skolās vērojām, kā notiek stundas, kā ir iekārtotas klases, kā skolēni pavada laiku starpbrīžos, kas radīja iespaidu, ka skolas ir orientētas uz to, lai attīstītu katra bērna potenciālu.

     Kursu noslēgumā diskutējām par kursos aplūkotajām tēmām, kā arī par tālāko rīcību, lai gūtās idejas veiksmīgi varētu realizēt arī mūsu skolā, kas savukārt sekmēs mūsu skolēnu labsajūtu.

     Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei I. Brokānei, projekta koordinatorēm A. Guževai un  J. Maskaļovai.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils Iespēju vidusskolas skolotājas

V.Upeniece

V.Jasinska

J.Bogatkeviča

Ž.Papenoka

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Noturīgas vispārizglītojošas skolas veidošana, izmantojot integrētu un iespēju pilnu pieeju labsajūtai skolā”( Nr.2023-1SE01-KA220-SCH-000159394) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu