Inovācijas valodu mācīšanas metodoloģijā

No 9. jūlija līdz 15.jūlijam Daugavpils Iespēju vidusskolas skolotājas Žanna Papenoka un Nataļja Fjodorova piedalījās Erasmus + programmas tālākizglītības kursos „Innovations in Language Teaching Methodology” (Inovācijas valodu mācīšanas metodoloģijā) Horvātijā. Kursos arī piedalījās skolotāji no Portugāles, Spānijas, Rumānijas, Grieķijas, Holandes, Ungārijas, Ausrijas, Vācijas, Francijas, Maķedonijas, Somijas, Slovākijas, Polijas un Kipras.Svētdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem un projekta pasniedzējiem. Pirmdien sākās nodarbības un pirmajā dienā mēs pārrunājām 21.gadsimta skolotāja iezīmes, 4 ”c”s nozīmi izglītībā – komunikācijā (communication), sadarbību (collaboration), kritisko domāšanu un problēmu risināšanu (critical thinking and problem solving), radošumu un inovācijas (creativity and innovation). Otrajā dienas daļā bija organizēta ekskursija uz Splitas mantojumu – Diokletiāna pili. Tas ir viens no vislabāk saglabātajiem romiešu arhitektūras pieminekļiem pasaulē.Otrdiena tika veltīta spēlēm klasē, kas uzlabo komunikācijas kompetences un motivē skolēnus mācīties valodas.Visinteresantākā lieta, kas tika prezentēta, bija spēles Microsoft platformā ”Active Floor”.

Trešdien projekta dalībnieki aprakstīja savas izglītības sistēmas, salīdzināja tās un  izdomāja ideālu izglītības sistēmu.Runājām par izaicinājumiem, ar kuriem  saskaramies savā darbā. Otrajā dienas daļā bija organizēts ceļojums uz salu Brač un pastaigu ekskursija pa Supertaras pilsētu. Tā ir ļoti skaista viduslaiku pilsēta ar šaurām, līkumainām ieliņām. Pēc tam mēs arī apmeklējām Vido Gora, kas ir Adrijas jūras piekrastes augstākais punkts un uzņēmām daudz fotoattēlu ar gleznainiem skatiem.

Nodarbības tēma ceturtdien bija IKT un digitālo rīku integrācija izglītībā ārpus telpām. Mūs mācīja, kā izveidot interaktīvus attēlus ar Genially aplikāciju  un kā motivēt skolēnus ar programmu Book Creator, veicināt autentisku mācīšanos.

Piektdiena tika veltīta projektos balstītajām mācībām un izglītojošu video veidošanai, izmantojot digitālos medijus. Mūsu grupa ar skolotājām no Maķedonijas filmēja un fotografēja Dalmācijas pili un uzņēma video ”Diokletiāna pils bez tūristu gida”. Sestdiena bija kursu noslēguma  diena. Mēs mācījāmies, kā attīstīt sadarbības un komandas veidošanas prasmes. Šīs prasmes praktizējām, izmantojot aplikāciju Goosechase. Tā ir tiešsaistes platforma, kas palīdz radīt interaktīvu pieredzi un veicina mācīšanos ar spēlēm un jautrām aktivitātēm.

Splita ir pazīstama ar savu bagāto vēsturi, kas aizsākās romiešu laikos, un Diokletiāna pils drupām. Taču Splita ir arī dinamiska moderna pilsēta ar daudzām iespējām. Brīnišķīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, silts klimats, saule, tīra jūra, bagāta vēsture, sena kultūra, majestātiska arhitektūra, droša atmosfēra, viesmīlīgi vietējie iedzīvotāji, tas viss piešķir Splitai milzīgu pievilcīgu spēku.  Mobilās aktivitātes rezultātā esam apguvuši plašu mācību metodikas klāstu un paplašinājuši izpratni par inovatīvām valodu mācīšanas praksēm. Kurss nodrošināja daudz resursu, tostarp tiešsaistes platformas un lietojumprogrammas. Visas piedāvātās aktivitātes ir aktuālas un atbilst mūsdienu valodu nodarbību vajadzībām.

Kursi ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un aprobēt jauniegūtās metodes mūsu skolā, paplašināt profesionālās zināšanas par aktuāliem jautājumiem, kā arī stimuls personīgai izaugsmei. Kursos gūto pieredzi mēs izmantosim savā darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei I. Brokānei, projekta koordinatorei A. Guževai un angļu valodas skolotājai J. Maskaļovai.

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Izglītība izaugsmei” (2022-LV-KA-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus + programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus +

Informāciju sagatavoja

Daugavpils Iespēju vidusskolas skolotājas

Ž.Papenoka un N. Fjodorova

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Izglītība izaugsmei” (2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu