Mūzikas stundas sākumskolā

Projekta ietvaros no 09. līdz 13.aprīlim Pafosā, Kiprā, notika skolotāju apmācības “Mūzikas stundas sākumskolā”. Šajās apmācībās piedalījās 2  mūzikas skolotāji Svetlana Gude un Vladimirs Drozdovskis. Kursos piedalījās arī kolēģi no  Rumānijas, Bulgārijas, Lietuvas.

Svētdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem un pasniedzējiem.

Apmācību laikā dalībnieki apsprieda dažādass metodes un pieejas mūzikas mācīšanai sākumskolā, kā arī runāja par dažādiem izglītojamo tipiem un kā tos noteikt. Apsprieda jautājumus un problēmas, kas  saistītas ar ritma izjūtu un iekšējo dzirdes attīstīšanu. Nākamais solis – šo uzdevumu modificēšana, lai tie atbilstu dažāda līmeņa izglītojamiem un  savu ideju prezentēšana.

Galvenais mērķis ir rosināt bērna interesi par mūziku un sniegt pamatzināšanas. Aktīvās darbošanās metodes ļauj ikdienā nedot  gatavas zināšanas, bet  sniegt iespēju skolēniem radīt  jaunas zināšanas. Apguvām dažādas kustību rotaļas, radošu  mūzikas instrumentu izmantošanu, dziesmu spēles. Visi dalībnieki gan dziedāja, gan dejoja, gan spēlēja teātri, vingroja, darbojās radošajās darbnīcās.  Ļoti lietderīgs likās tas, ka vienkāršas mācīšanas stratēģijas ir ļoti vērtīgas.

Tika akcentētas uzmanības attīstīšanas  metodes un paņēmieni, sākot ar pavisam vienkāršu prasmi atšķirt trokšņus no skaņām, līdz pat skaņu ilgumiem – notīm, skaņu augstumiem – nošu atrašanās nošu līnijkopā un klaviatūrā.

Īpaši tika akcentēta  sākumskolas skolēnu ritma izjūtas  attīstīšanas nozīme. Precīzi izpildīts mūzikas ritms telpiskā kustībā koordinē dzirdes, redzes, taustes, kinestētiskās un vestibulārās maņas un sekmē uzmanības koncentrēšanos un abstraktās domāšanas veidošanos. Mūzikai un kustībai savstarpēji mijiedarbojoties, fizioloģiskie, psiholoģiskie, intelektuālie, sociālie un kreatīvie procesi darbojas vienlaikus un veicina patiesi vispusīgas un harmoniskas personības attīstību. Kustība ir vitāli nepieciešama skolēnu attīstībā.

Dalībniekus iepazīstināja ar dažādiem Internet resursiem, kur var atrast noderīgu, modernu informāciju, atrast aktuālus video sižetus, mūzikas pavadījumus un dažādus skaņu ierakstus, kurus var izmantot mūzikas stundās.

Projektā pēdējā dienā notika kursu izvērtējums un sertifikātu izsniegšana. No atsauksmēm bija saprotams, ka kursi bija ļoti vērtīgi.

Dalība projekta mobilitātē bija lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, paplašināt profesionālās zināšanas par aktuāliem jautājumiem. Protams, projekts deva stimulu mācīties tālāk, izvērtēt mācīšanas stratēģijas, kuras labāk izmantot, mācot priekšmetu. Iegūtās zināšanas varētu būt izmantotas darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.

Brīvajā laikā bija iespēja iepazīt Kipru, tās ievērojamākās un unikālākās vietas salas teritorijā.

Pirmdien mēs apmeklējām St Neophyte Recluse klosteri – viens no visvairāk cienījamiem svētajiem Kiprā. St. Neophyte-Recluse klostera vēsture Kipra sākās 1159, kad meklētājs vientulības jauniešu mūks Neophytos izvēlējos šo gleznaino vietu tuvumā Paphos un personīgi sagriež ala klints. Šodien klosterī St. Neophyte Kiprā tur ir desmit mūki. Pašreizējais klostera Leontio abats veic milzīgu darbu pie Neophyte darbu publicēšanas. Vispazīstamākā un pievilcīgākā vispārējā uzmanība Baznīcas freska atrodas virs altāra, kas atrodas alas ziemeļu daļā.

Nākamais mūsu galamērķis – Afrodītes akmens. Tiek uzskatīts, tur reiz dzimusi pati grieķu mitoloģijā pazīstamā skaistuma un mīlestības dieviete Afrodīte, kuras vārdā tad arī nosaukts šis dabas objekts.

Nākamais apmeklēšanas objekts – Omodos ciemats. Omodos ir uzceltS kalna pusē starp zaļo vīna dārzu paklāju, ko ieskauj kalni, un ir viens no visvairāk grafiskajiem ciemiem Kiprā. Lielais ciemata laukums, kas ir unikāls grafikā un attālumā Timio Stavro klostera priekšā, viduslaiku lino, šaurie ceļi, akmens būvētās mājas dod ciematam īpašu skaistumu un šarmu. Mājas savākt pietiekami daudz interesi no arhitektūras viedokļa ar to galvenie elementi ir tradicionālie jumta ķieģeļi, ziedu piepildīta dārzi, koka vārti, kā arī dažādi rotājumi uz balkoniem. Daudzi mākslinieki iedvesmoja radīt māksliniecisku darbu ciematā.

Ekskursijas noslēgumā apmeklējam Limasolu – vai Lemesa ir pilsēta Kipras dienvidu krastā, Limasolas distrikta administratīvais centrs. Limasola ir otra apdzīvotākā aglomerācija Kiprā.

Otrdienas vakarā mēs bijām aicināti uz Demokritos tavernu. Nosaukums “DEMOKRITOS” ir cēlies no sengrieķu filozofa Demokrita. Kā vienam no vecākajiem tradicionālajiem krodziņiem Kato Pafosā Demokritos ir izdevies uzturēt augstus kvalitātes standartus, kuru pamatā ir Vidusjūras virtuve un tautai draudzīga vide, tradicionālās dejas, dzīva mūzika.

Trešdien, nodarbību pēcpusdienā, kursu dalībnieki prezentēja savas valsts ēdienus. Mēs ar Vladimiru pārsteidzām ar dažādiem sieriem, rupjmaizi, saldumiem “Gotiņa”, Rīgas balzamu, cepumiem. Visiem patika mūsu gardumi.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei I.Brokānei, izglītības metodiķei A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Iespēju vidusskolas skolotāja:
Svetlana Gude

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Izglītība izaugsmei” (2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu