Akcija “Palīdzēsim mūsu mīluļiem”

“Paši maigākie augi stiepjas augšup caur viscietāko zemi, klints plaisām. Tā arī labestība. Kāds gan kalts, kāds veseris, kāds tarāns spēj spēkā līdzināties ar labsirdīgu un patiesu cilvēku! Nekas nav spējīgs tam pretoties.”( Toro)

Jau piecpadsmito gadu Latvijā notika Labo darbu nedēļa. Labo darbu nedēļas ietvaros skolā tika organizēta labdarības akcija “Palīdzēsim mūsu mīluļiem”.

Šogad labdarības akcija tika veltīta mūsu mazajiem  draugiem, kuri dzīvo mūsu pilsētas patversmē. Skolēni sarūpēja un atnesa barību, kā arī citas patversmē mītošajiem suņiem un kaķiem nepieciešamās lietas.

Milzīgs paldies mūsu skolas audzēkņiem un to klases audzinātājiem par piedalīšanos un rūpēm, bet tomēr īpašus pateicības vārdus gribas veltīt mūsu skolēnu vecākiem, kuri atsaucās aicinājumam un piedalījās šajā labdarības akcijā!

 Nākamgad mēs turpināsim savus iesāktos labos darbus, lai palīdzētu tiem, kuriem šī palīdzība ir ļoti nepieciešama.

Akcijas noslēgumā visas ar tik lielu mīlestību sagādātās  dāvanas tika nodotas dzīvnieku patversmei.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā N.Murzjonoka

'
Uz augšu