Akordeonistu konkurss Rēzeknē

Tradicionāli martā mēnesī notiek Latvijas izglītības iestāžu pamatizglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā XXVI akordeonistu festivāls-konkurss Rēzeknē.
Tajā piedalījās muzikanti no Rēzeknes 5. un 6. pamatskolas, Rūjienas vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas.
Mūsu skolu pārstāvēja 7 solisti-akordeonisti: V.Puiša 3.a kl.,S.Lavrinovičs 7.a kl., I.Apanovičs 9.a kl., M.Konorevs 9.a kl., D.Košlačs 9.a kl.,J.Plotnikova 4.akl.,
un kameransamblis- J.Ivanovs 4.a kl.,I.Ivanovs 8.a kl., J.Košlačs 6.akl.
Visi ieguva 1.pakāpes diplomus.

Paldies skolotājiem A.Petķevičam, T.Saratovai, I.Juštelei.

Informāciju apkopoja Zoja Semčuka, izglītības metodiķe.

'
Uz augšu