Uzņemšana vidusskolāNoteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12.klasē 2024./2025. mācību gadā.>>>>>Par skolu:

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai, tāpēc ir iespēja izvēlēties un apgūt tos mācību priekšmetus, kuri saistīti ar nākotnes plāniem.

Mācību programmas:

Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)

Mēs piedāvājam sekojošus komplektus:

'
Uz augšu