Arī pirmsskolas izglītības iestādes piedalās Karjeras nedēļas aktivitātēs

No 16. līdz 20. oktobrim, Latvijas izglītības iestādēs notika Karjeras nedēļa, kuru jau vienpadsmito reizi organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pilsētu un novadu izglītības iestādēm. Šī gada Karjeras nedēļas tematika ir “Tavs prasmju portfelis”, aktualizējot dažādu prasmju nozīmi personīgajā un profesionālajā attīstībā.

Šajās aktivitātēs iesaistījās arī Daugavpils Iespēju vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, audzēkņi un audzēkņu vecāki, iepazīstot un  aicinot pie sevis ciemos visdažādāko profesiju pārstāvjus.

Grupu “Saules zaķīši” un “Bitītes” (no 1 līdz 3 gadi) bērni aktīvi  piedalās pieaugušo organizētās aktivitātēs: mājas uzkopšanā, saimnieciskajos darbos pagalmā un vasarnīcā, palīdz vecākiem un vecvecākiem. Šo audzēkņu prasmju portfelis  pamazām sāk piepildīties.

Savukārt  grupas “Saulītes” (no 4 līdz 5 gadi)  audzēkņi izzināja  vecāku profesijas. Vecāki iesniedza fotogrāfijas, kuras aplūkojot bērni stāstīja kādas profesijas pazīst, par ko strādā viņu vecāki.

Grupas “Puķītes” ( no 5 līdz 6 gadi) tikās ar  izglītības un skolu psiholoģi Oksana Elksniņu un iepazina savas emocijas. Nākamajā dienā  bērni devās uz  iestādes  pārtikas bloku un iepazina pavāra profesiju. Nedēļas garumā  runāja par dažādām profesijām, noskaidroja, kādām prasmēm ir jābūt, lai varētu veidot veiksmīgu karjeru un sasniegt veiksmīgu rezultātu.

Grupas “Zvaniņi” ( no 5 līdz 6 gadi) audzēkņi  savu Prasmju portfeli piepildīja  ar vērtīgām idejām un atziņām par pirmsskolas izglītības medmāsas profesiju. Turklāt bērniem bija iespēja pašiem līdzdarboties – sniegt pirmo medicīnisko palīdzību saviem grupas biedriem.

Grupas “Skudriņas” (no 6 līdz 7 gadi). Karjeras nedēļas ietvaros, grupā ciemojās  jauka, atsaucīga, ļoti mīloša fotogrāfe Anastasija Jakubovska.  Bērni uzzināja, ka fotogrāfs ir talantīgs cilvēks, kurš prot pamanīt skaistumu apkārtnē, kā arī cilvēka tēlā. Bērni izmēģināja praktiskus uzdevumus – iejutās fotogrāfa lomā.

Priecājamies un pateicamies par vecāku izdomu un vēlmi iesaistīties pēc iespējas atraktīvāk un radošāk, izzināt profesijas no visdažādākajām pusēm. Gribam izteikt pateicību visām ģimenēm, mammām, tētiem, vecvecākiem, krustvecākiem, brāļiem un māsām, kā arī mūsu iestādes radošajiem un profesionālajiem darbiniekiem.

Nedēļas noslēgumā visas iegūtās zināšanas par prasmēm apkoposim savā prasmju portfelī, kas šogad izvēlēts kā Karjeras nedēļas simbols.

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas izglītības metodiķe Inese Domkova

'
Uz augšu