Barikāžu aizstāvju atceres diena

Atzīmējot 1991. gada janvāra notikumus, DIV vidusskola sadarbībā ar Jaunsargu pulciņu 25. janvārī organizēja kopīgu  pasākumu pie ugunskura skolas pagalmā.

Barikāžu laiku Latvijas vēsturē var iezīmēt, kā spilgtu tautas vienotības, drosmes un apņēmības pierādījumu, kā ceļu uz Latvijas neatkarības atgūšanu.

Atceroties un pieminot janvāra barikāžu notikumus, mēģinājām izprast tās patieso būtību, tautas vienotības vareno spēku.

Skolēniem bija iespēja iejusties oratoru lomās un izveidot barikādes, rekonstruējot Barikāžu laika ekspozīciju. Saliedētības un vienotības sajūtu jaunieši demonstrēja fiziskajās aktivitātēs un kopīgā patriotisko dziesmu dziedāšanā.

Paldies jaunsargu pulciņam un tā vadītajam, Vitālijam Filipskim,  11.a klases pasākuma vadītājiem (A.Redliham, J.Ščolokai, A.Viļčinskai), kā arī 10. un 11. klasēm un  audzinātājām par aktīvu piedalīšanos un sagatavotām runām!

Ir svarīgi atcerēties notikumus, pateicoties kuriem mēs varam brīvi, droši un laimīgi dzīvot!

Informāciju apkopoja direktores vietniece

Irina Ņevedomska

'
Uz augšu