Darba nozīme cilvēka dzīvē

Bērni pavadīja savus vēlīnās bērnības gadus, sagatavojoties pieaugušo dzīvei un apgūstot visu, kas var noderēt viņu dzīvē. Viņi aktīvi fantazēja par savu nākotni un centās saprast dažādu darbu lomu un nozīmi sabiedrībā. Mūsu sabiedrībā ir daudz profesiju, un katrai no tām ir sava nozīme. Dažas profesijas šķiet prestižākas par citām, taču ir svarīgi saprast, ka visas profesijas ir nepieciešamas un nevar pastāvēt viena bez otras. Piemēram, mēs varam uzskatīt, ka ārsta profesija ir viena no vissvarīgākajām, jo ​​tā glābj cilvēku dzīvības. Taču bez transporta darbiniekiem ārsti nevarēs nogādāt pacientus uz slimnīcu.

4. un 11. martā pedagoģe karjeras konsultante viesojās vecākās un sagatavošanas grupās gan Liepājas ielas, gan Tukuma ielas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Nodarbību sākumā bērni piedalījās spēlē “Uzmini profesiju”, kur viņi minēja dažādu profesiju pārstāvjus un diskutēja par to, kāpēc šīs profesijas ir svarīgas un nepieciešamas mūsu dzīvē. Otrajā daļā bērni patstāvīgi strādāja, izpildot uzdevumu “Kurš ko dara?”, savienojot attēlus ar profesiju aprakstiem.

Nodarbības beigās bērni secināja, ka visām profesijām ir sava nozīme un tās ir nepieciešamas pareizai sabiedrības funkcionēšanai. Mums ir jāciena un jāatzīst cilvēki, kas iesaistās dažādās aktivitātēs. Pateicoties viņu darbam, mēs dzīvojam drošākā, gādīgākā un ērtākā pasaulē.

Informāciju apkopoja J.Giņko

'
Uz augšu