Daugavpils Iespēju vidusskolā notika Daugavpils skolu pašpārvalžu tikšanās

Š.g. 20.martā Daugavpils Iespēju vidusskolā notika pilsētas vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Līdzdalība Eiropas jauniešu vienotībai”. Pasākumā tikās skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Vienības pamatskolas, J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja.

Daugavpils Iespēju vidusskola ir pazīstama ar iespēju nodarboties ar mūziku un robotiku, tāpēc pasākums tika atklāts ar nelielu priekšnesumu, kur skolēni varēja parādīt savus talantus. Pēc tam skolēni dalījās pieredzē par pašpārvaldes darbu un skolēnu līdzdalības veicināšanu skolā.

Daugavpils Iespēju vidusskolas skolēnu pašpārvalde pievērsa uzmanību Eiropas jaunatnes mērķiem, no kuriem dažus piedāvāja izskatīt praktiskajās darbnīcās. Pirmajā darbnīcā aplūkoja 3.jaunatnes mērķi – Iekļaujoša sabiedrība –, kur dalībniekiem bija iespēja saprast, kā dzīvo cilvēki ar ierobežotām iespējām un uzcelt torni no makaroniem. Otrajā darbnīcā izskatīja 4.jaunatnes mērķi – Informācija un konstruktīvs dialogs –, kur dalībniekiem bija iespēja izspēlēt nemo show. Trešajā darbnīcā – 10.jaunatnes mērķi – Ilgtspējīga zaļā Eiropa –, kur dalībnieki šķiroja atkritumus. Dalībnieki labprāt diskutēja un dalījās savās pārdomās.

Pasākuma noslēgumā dalībniekiem tika piedāvāts doties uz Daugavpils Iespēju vidusskolas E korpusu, kurā atrodas pašpārvaldes  telpa. Tur tika atklāts telpas iekārtošanas stāsts, kā jauniešiem dzimst jaunas idejas un mērķi, kā top jauni pasākumi un tiek lietderīgi pavadīts laiks. Pēc pasākuma izvērtējuma katrs dalībnieks saņēma pavasarīgu sveicienu – puķīti, ko paņemt līdzi.

Paldies par silto uzņemšanu! Lai radošais gars un enerģija arī turpmāk valda Daugavpils Iespēju vidusskolā!

Pasākums notiek “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:Daugavpils Iespēju vidusskolas direktores vietniece Irīna Ņevedomska un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” metodiķe Evita Ruļuka

'
Uz augšu