Dienas režīms- kārtība un veiksmīga dzīve

Noteikts dienas ritms, vai režīms bērnam nodrošina paredzamību, un tā rezultātā – sajūtu par drošību un stabilitāti. Ja dienas norise ir labi organizēta, bērns jutīsies mierīgi gan mājās, gan skolā vai bērnudārzā.

Bērnudārzos dienas režīms tiek plānots ļoti detalizēti: sākot ar brokastīm, tad rīta pulciņu, nodarbību laiku, pastaigas laiku svaigā gaisā, pusdienas, laiku, kad ir iespējams atpūsties, launags, un atkal rotaļu laiks pirms došanās mājās. Tomēr neatkarīgi no tā, vai bērns apmeklē bērnudārzu vai nē, katrai ģimenei ir svarīgi izveidot savu dienas ritmu. Kad tiek izstrādāts bērna režīms, ir jāņem vērā dažādi faktori, piemēram, bērna vecums, individuālās īpašības, fiziskā un emocionālā stāvokļa vajadzības.

 29. janvārī un 5. februārī pedagoģe karjeras konsultante apmeklēja vecākās un  sagatavošanas grupas gan Liepājas ielas, gan Tukuma ielas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ar bērniem tika apspriests viņu dienas režīms gan pirmsskolā, gan mājās. Bērni ar prieku izpildīja uzdevumus, kas bija saistīti ar dienas režīma sastāvdaļām, saprata, ka dienas ritms ir ļoti svarīgs, lai justos priecīgiem un aktīviem.

Informāciju sagatavoja

Pedagoģe karjeras konsultante

Jeļena Giņko

'
Uz augšu