Dzejas stundas skolā

Uzrakstot vārdu,

Neilgojos pēc punkta,

Ir tik daudz ko teikt…

                         (E.T.Jonāne)

Ir atnācis rudens, un reizē ar to Latvijā iesoļo dzeja. Septembrī gandrīz katrā Latvijas pilsētā, skolā,  bibliotēkās tradicionāli tiek rīkoti Dzejas dienu pasākumi, jo septembris ir latviešu dzejnieka Raiņa piemiņas mēnesis. Tas ir laiks, kad skan un runā dzeja.

Arī Daugavpils Iespēju vidusskolā ar daudzveidīgām aktivitātēm septembra mēnesī notika Dzejas stundas.

Jaunāko klašu skolēni iepazina un ilustrēja Raiņa dzejoļus, mācījās rakstīt dzejas piecrindi.

Pamatskolā skolēni uzzināja Dzejas dienu vēsturi, bija iemācījušies skaisti deklamēt un ilustrēt dzejoļus, formulēja tajos izteikto galveno domu. Skolēni mācījās diskutēt par dzejas teksta saturu, ietērpa dzeju kaligrammās. Skanēja dzejoļi par profesijām, un skolēni ne tikai izteiksmīgi tos deklamēja, bet iejutās dzejas tekstā atainotās profesijas tēlā. Daži pat atdarināja amata kustības un žestus, daži paņēma līdzi darbarīkus, citi atnāca atbilstošā tērpā. Skolēni secināja, ka lasīt dzejoļus un pievienot kādu vizualizācijas elementu ir atraktīvi un izzinoši. Dažās klasēs Dzejas stundās skolēni veidoja komiksus pēc dzejoļa motīviem. Interesanti un radoši komiksu veidā izdevās atainot visiem pazīstamo Raiņa dzejoli “Mākonītis un Mākonīte”. Skolēni deklamēja dzejoļus arī par mūsu Latvijas skaistumu, par tās cilvēkiem.

Vidusskolā Dzejas stundās skanēja dažādu laikmetu dzeja – Aspazijas, M. Zālītes, E. Veidenbauma, I. Ziedoņa, O. Vācieša, K. Elsberga u.c. Dzejas skanējumu papildināja reti, interesanti fakti par dzejniekiem.  Ar interesi jaunieši ielūkojās arī Dzejas dienām veltītajā Daugavpils autoru dzejoļu krājumā, kurš šogad iznāca jau 33. reizi.

Liels paldies par Dzejas stundu organizēšanu visiem latviešu valodas skolotājiem, jo Dzejas dienu spēks ir ne tikai tradīcijā, bet arī skolotāju spējā par dzeju runāt un stāstīt skolēniem.

Dzejniece Liāna Langa par dzeju saka:  “Dzeja ir augstas raudzes valodas koncentrāts, kas mūsdienu noplicinātajā valodas vidē saglabā valodas esenci.”

Informāciju apkopoja latviešu valodas skolotāja Santa Lukaševiča

'
Uz augšu