Godināšanas diena

Viens mīļš vārds, viens skats, viens smaids, viens zieds….. un diena kļūst īpaša!

Pēdējā mācību dienā pēc mūsu skolas tradīcijas notika Godināšanas diena, kad tiek godināti tie pedagogi un skolēni, kuri ir paveikuši ko īpašu un ieguldījuši savu darbu un radošās spējas skolas attīstībā un izaugsmē.

Pasākumā tika sumināti skolēni, kuri pēc mācību gada rezultātiem saņēma liecībās sākumskolā tikai P vērtējumus, pamatskolā un vidusskolā 8, 9 un 10 balles. Ar pateicībām un dāvanām tika sumināti skolēni nominācijās  “Sasniegumi olimpiādēs un konkursos”, “Sasniegumi mūzikā”,  “Sasniegumi sportā un robotikā”.

Pasākuma kulminācija ir nominācija “Gada labākā klase” un “Gada labākais skolēns”. Pēc mācību gada rezultātiem balvu “Gada labākā klase” 4.-6.kl. posmā saņēma 5.a klase (kl.audz. S.Gude), 7.-8.kl. posmā 7.b klase (kl.aud. V.Jasinska) un vidusskolā ceļojošo balvu saņēma 11.a klase (kl.audz. I.Laudere).

Titulu “Gada labākais skolēns” šajā mācību gadā ieguva trīs skolēni: 3.e klases skolniece Ksenija Verze, 8.f klases skolniece Milana Macko un 10. klases skolnieks Iļja Balaško. Apsveicam konkursa uzvarētājus un novēlam panākumus arī nākamajā gadā!

Un, protams, liels paldies par ieguldīto darbu tika izteikts arī skolotājiem – mūsu mūzām!

Paldies visiem, kas iegulda savu enerģiju un pūles, darot Daugavpils Iespēju vidusskolu par vietu, ar kuru varam lepoties. Mūsu skolā katram skolēnam tiek sniegtas iespējas pilnveidot savus talantus un apliecināt sevi!

Lai veicas un izdodas mums visiem!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā N.Murzjonoka

'
Uz augšu