Jauno uzņēmēju skola

27.septembrī Rēzeknes tehnikumā norisinājās Junior Achievement Latvia reģionālais pasākums “Jauno uzņēmēju skola”, kurā piedalījās aptuveni 170 jaunieši un skolotāji no Balvu, Gulbenes, Daugavpils, Kārsavas un Rēzeknes pilsētām un novadiem .Aktivitātē piedalījās arī Daugavpils Iespēju vidusskolas 12.a skolēni. Pasākumā spilgti apliecinājās Junior Achievement Latvija darbības spektrs, kas plašā mērogā aptver skolu jauniešu auditoriju, iesaistot tos biznesa un līderības aktivitātēs. Iepriecināja reālie pieredzes stāsti.  Īpaši vērtīga bija praktiskā darbnīca, kurā tika saņemta informācija par mākslīgo intelektu, tā radītajām iespējām mācību satura plānošanā – dizaina domāšana kā metode SMU produkta un biznesa modeļa attīstīšanā.

Mūsu skola ir aktīva JAL programmas dalībskola. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Mūsu skolēniem tiek piedāvāta iespēja dibināt savu uzņēmumu (SMU). SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem – iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Ja skolēniem ir interese par SMU darbību un rodas biznesa ideja, lūdzam sazināties ar skolas SMU konsultanti Irinu Ņevedomsku (A korpusā 408. kab vai e-klases pastā)

Informāciju apkopoja direktores vietniece Irina Ņevedomska

'
Uz augšu