Jautrā mēlīte un tās piedzīvojumi

11. oktobrī Daugavpils Iespēju vidusskolā D korpusā notika bērnudārza logopēdes Sandras Lazuko un skolas logopēdes Ludmilas Sivačovas kopīgās nodarbības. Nodarbības notika ar sagatavošanas grupas bērniem.

Nodarbības noritēja izglītojoši, atraktīvi un dinamiski. JAUTRĀ MĒLĪTE un TĀS PIEDZĪVOJUMI ļoti patika bērniem. Bērni veica lūpu un mēles vingrinājumus, kas ļauj nostiprināt artikulācijas aparātu, veica elpošanas iestrādes vingrinājumus, kā arī demonstrēja savas prasmes attīstīt saistīto runu par tēmu “Rudens”.

Nodarbības beigās bērni secināja, cik svarīgi ir skaisti un pareizi runāt!

Informāciju sagatavoja skolotāja logopēde Ludmila Sivačova

'
Uz augšu