Lieldienu Sporta un veselības stunda angļu valodā

Pirms Lieldienām 2.f klasē notika neparasta un aizraujoša Sporta un veselības stunda, kuras laikā skolēni nostiprināja angļu valodas zināšanas iegūtajās stundās.

Lieldienu laiks ir raibu olu laiks, kuras skolēni rotāja ar ģeometriskajām figūrām angļu valodas stundas laikā. Iemācoties figūras, krāsas un fizisko vingrinājumu komandas angļu valodā, skolēniem sporta stundā tika piedāvāts aktīvajā veidā pielietot šīs zināšanas.

Viena no Lieldienu tradīcijām ir olu meklēšana. Un ja tās meklēt pēc noteiktiem nosacījumiem? Piemēram, dzeltena ola ar kvadrātu iekšā. Atrast noteiktu starp dažādām olām, kuras paslēptas visā sporta zālē, tas gan bija grūts uzdevums, un skolēni to veiksmīgi paveica! Tad, sadaloties komandās, stundas dalībnieki salika no burtiem pavasara vārdus angļu valodā, rādīja pantomīmā to nozīmi. Svētki nav iedomājami bez mūzikas. Lieldienu dejai un ritmiskajām kustībām arī bija vieta šajā nodarbībā.  Stundas beigās komandas spēlēja jautru spēli ar bumbu „Vistas un cāļi”.

Stunda notika izmantojot CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodiku mācību satura un valodas integrētajai apguvei. Nodarbības laikā dažādas kustību aktivitātes veicina bērnu fizisko veselību, iemāca darboties komandā, rosina uztvert un izpildīt skolotāja instrukcijas angļu valodā. Aktivitāšu daudzveidība vērsta uz skolēnu dažādām mācīšanās stratēģijām, kas ļauj katram bērnam apgūt mācību vielu.

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja T.Jevstafjeva-Aksjuta un sporta skolotāja K.Jefimenko

'
Uz augšu