Lieldienu svinēšana pirmsskolā

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai, kuros ar rituālām mēģina palīdzēt zemes atmodai. Bērni Lieldienām gatavojās visu nedēļu- krāsoja olas, mācījās tautasdziesmas, pētīja ticējumus, gāja rotaļas.

Tika organizēta arī radošā darbnīca ar vecākiem “Lieldienu zaķīši”, kur bērni kopā ar vecākiem izgatavoja Lieldienu zaķus, lai rotātu grupu. Čaklas bērnu rociņas gatavoja radošos darbiņus no dažadiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, izpūstām oliņām – zīmēja, veidoja, aplicēja.

Šogad gaidot Lieldienas, katra grupiņa bija īpaši padomājusi, kā svētkus padarīt košus un krāsainus.

Iespējas vidusskolas C un D korpusos tiek svinētas Lieldienas pasākumā “Lieldienu zaķis iecilpo mūsu sētā”.  Sadarbībā ar skolu  bērnudārzā ciemojās 1. klašu skolēni. Kopā ar mūzikas skolotāju Žannu devāmies līksmas dejās un rotaļās. Bija sanākuši Lieldienu viesi – Gailis un Lieldienu zaķis. Bērni kopā ar Lieldienu zaķi modināja saulīti, šūpojās, meklēja un ripināja olas,un sitās ar tām. Rīta saulīte sildīja un visiem kopā bija ļoti jautri.

Informāciju apkopoja: pirmsskolas izglītības skolotāja Anžela Selicka

'
Uz augšu