Mana dažādā – vienīgā Latvija

Nav mums kalnu grēdu augstu.
Nav mums aizas dziļum dziļās.
Mums ir latvju dainas austas.
Mums ir Rainis – Aspazija.
Lāčplēsis ar lāča spēku.
Sprīdītis ar sirdi cēlu.

Mums ir lauki – meži, noras.
Rokas tulznās sastrādātas.
Mums ir prāts, un stipra griba.
Varam mēs un gribam darīt.
Savu zemi – sevī turēt.

/Gunta Ristameca/

Novembris – valstiskuma mēnesis, mēnesis, kad visā valstī, katrā novadā un ikvienā skolā notiek daudz dažādu svinīgu pasākumu par godu mūsu valsts svētkiem!

11.novembrī tika atzīmēta Lāčplēša diena,  Lāčplēša Kara ordeņa svētku un pasniegšanas diena, visu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena.

Lāčplēša dienai veltītajā spēkošanās dienā, 5.-6. klašu skolēniem notika sacensības “Stiprs kā Lāčplēsis”. 

Par neatņemamu svētku svinēšanas daļu ir kļuvis ikgadējais Lāpu gājiens, kurā arī šogad piedalījās mūsu izglītības iestādes pedagogi, darbinieki, skolēnu pašpārvaldes pārstāvji un arī vidusskolas audzēkņi.

18. novembrī mēs svinējām 105. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Par godu šim notikumam DKP notika svinīgais koncerts “Mana dažādā – vienīgā Latvija!”, kurā piedalījās mūsu skolas mūzikas kolektīvi un izpildītāji. Koncertā izskanēja akadēmiskie kora mūzikas skaņdarbi,  latviešu komponistu  patriotiskās roka un populārās mūzikas dziesmas. Kā vienmēr pūtēju orķestris ar savu iedvesmojošo kompozīciju un tautas deju kolektīvs ar savu plūstošo deju aizskāra ikviena skatītāja sirdi! Visa koncerta vienojošais elements bija mūsu pasākuma vadītāji, kuri deklamēja latviešu dzejnieku darbus, un tas bija stāsts par mūsu dzimteni, par mūsu Latviju!

 Par godu svētkiem tika organizētas arī vairākas zibakcijas. Visa mūsu lielā skolas saime piedalījās zibakcijā “Mana Latvija – manā sirdī”. Katrs skolēns izgrieza savu nelielo karmīnkrāsas kartona sirsniņu un piestiprināja to lielajā skolas sirdī, dāvājot savai tēvzemei, savai Latvijai, savas sirds mīlestību un dvēseles siltumu!

1.-5.klašu skolēni piedalījās zibakcijā “Latvju zīmes”, kurā katra klase izvēlējās sev tuvāko latvju zīmi un no dabas materiāliem – čiekuriem, kastaņiem, ozolzīlēm- veidoja kopējo Lielvārdes jostas ornamentu kompozīciju.

1.- 4.klasēm tika organizēts svinīgais pasākums “Mana dažādā – vienīgā Latvija!”, kurā mūsu skolas koris un trio izpildīja skanīgas dziesmas, tika skandēti dzejoļi, veltīti mūsu dzimtajai Latgalei un skaistajai Latvijas dabai, mūsu vismazākie koncerta dalībnieki – pirmsskolas izglītības iestādes dejotāji – izpildīja tautas deju svītu. Koncerta izskaņā visas mūsu domas un novēlējumi vienojās kopīgā dziesmā “Daudz laimes, Latvija!”

Un vēl notika pasākums “Iedegsim sveces!”. Skolas laukumā tika iededzinātas svecītes un, aizdedzot svecīti, katrs skolēns un mēs, pedagogi, domājām par saviem sasniegumiem, par saviem sapņiem,par savu nākotni mūsu vienīgajā Tēvijā! Un katra uguntiņa līdz vēlam vakaram dāvāja mums siltumu, optimismu un cerību nākotnei!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā N.Murzjonoka

'
Uz augšu