Mēs esam pirmklasnieki!

Labrīt, labrīt mēs sveicinām,
Un jaunu dienu iesākam!
Ik rītu kopā sanākam –
Lasām, rakstām, rēķinām,
sportojam un padziedam
labus darbus padaram
!

D.Taurīte “Ik rītu” [https://radace.mozello.lv/dzejoli-berniem/]

Saglabājot skolas tradīcijas, pirms rudens brīvdienām skolā notika pasākums “Mēs esam pirmklasnieki!” Pasākumā piedalījās visa mūsu lielā pirmklasnieku saime. Mazajiem skolēniem tika piedāvāta staciju spēle, un tās laikā katra klase apmeklēja stacijas, kurās tika piedāvāts veikt dažādus uzdevumus.

Katrā stacijā par veiksmīgi paveiktu uzdevumu skolēni saņēma vārdus, no kuriem pasākuma noslēgumā bērni izveidoja pasākuma nosaukumu  – “Mēs esam pirmklasnieki!”.

Ar lielu prieku mūsu skolēni piedalījās fināla aktivitātē- zibakcijā, kuru sagatavoja un novadīja skolas pašpārvaldes dalībnieki. 

Paldies viņiem par fantastisko deju!

Liels paldies mūsu 12.b klasei – pasākuma staciju vadītājiem!  Tā bija īsta divu skolas paaudžu- visjaunāko un visvecāko skolas audzēkņu- sadarbība!

Paldies arī 12.b klases audzinātājai Ingai Špelei  par atbalstu pasākuma organizēšanā!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā N.Murzjonoka

'
Uz augšu