Mobilitāte Romā

Projekta ietvaros no 21. līdz 26.novembrim  Romā notika skolotāju apmācības par tradicionālās mākslas tehnikas un IKT mākslas rīku izmantošanu, lai interaktīvā veidā mācītu savus priekšmetus. Šajās apmācībās piedalījās angļu valodas skolotāja Viktorija Korotkina un vizuālās mākslas skolotāja Oksana Barkovska, ka arī citi kolēģi no Spānijas, Polijas, Vācijas un Francijas.

Apmācību laikā dalībnieki iepazinās ar iekļaujošas izglītības kritērijiem, apguva jaunas prasmes stundu vadīšanā, meditāciju un mākslas terapiju, komunikāciju problēmu risināšanā, mākslas terapiju izmantošanu stundas laikā, ka arī apguva metodes, kā veidot pozitīvu skolas vidi.

Apmācību laikā dalībnieki arī iepazinās ar tiešsaistes rīkiem Miro.com, TinkerCAD.com, Webchemy.org, kuri ir ļoti noderīgi komandas darba veidošanai un radošas domāšanas attīstībai.

Projekta pēdējā dienā dalībniekiem bija jāizveido 3D modeļa paraugs tiešsaistes programmā Stephaneginier.com. Izveidojot 3D modeļus, visiem dalībniekiem bija dota iespēja prezentēt savus darbus, ka arī gūt citu kolēģu un  projekta vadītāja.komentārus un ieteikumus.

Dalība projekta mobilitātē ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi, jaunas zināšanas un izmantot jauniegūtās metodes skolā, paplašināt profesionālās zināšanas par aktuāliem jautājumiem. Protams, projekts dod stimulu mācīties talāk un uzzināt jaunas tendences savā profesijā. Iegūtās zināšanas varētu būt izmantotas darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.

Brīvajā laikā bija iespēja iepazīt Romas pilsētu un tās pievilcīgas vietas, ka arī vismazāko valsti pasaulē Vatikānu. Daudzas pilsētas ielas ir bagātas ar ievērojamām vietām un arhitektūru, kam nevar paiet garām. Romas pilsēta ir slavena ar savdabīgiem arhitekta Džana Lorenco Barberini darbiem, skaistiem antīkiem arhitektūras pieminekļiem, galerijam un muzejiem, strūklakām un dārziem, ka arī pazīstama ar brīnišķīgiem senās Romas tēlniecības meistardarbu un fresku kolekcijām no Vatikāna muzeja zālēm, kas ir cilvēces vēsturiskais mantojums.

Gribētos  izteikt pateicību  par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei

I. Brokānei, izglītības metodiķei  A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā  www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu   līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autorus viedokļus.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils Iespēju vidusskolas skolotājas:

Viktorija Korotkina un Oksana Barkovska

Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto  projektu „Izglītība izaugsmei” (2022-1-LV01-KA122-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
'
Uz augšu