Muzicēšanas Rezeknē

13.02.2024 gadā Rēzeknē notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu , instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss ‘’No baroka līdz rokam’’ 2.kartā, kuru organizēja VISC.  

Piedalījās 7 skolas kolektīvi:

Diksilends, tautas mūzikas vokālais ansamblis ‘’Tērcītes’’, ģitāristu ansamblis, kameransamblis, stīgu ansamblis ‘’ReMi’’, popgrupa ‘’Enero’’, VIA’’Džegvaja´’’.  Visu kolektīvu muzikālo sniegumi tika novērtēti ar 1. pakāpes diplomiem.  Paldies skolotājiem A.Grīnbertam, I.Ašķeļaņecai, J.Rosovskai, R.Krukovskai, I.Juštelei, T.Saratovai, O.Pimanovai, A.Mališevai, J.Murnikovam, Vl.Drozdovskim un skolēniem par lieliskiem panākumiem. Vēlam arī turpmāko izaugsmi!

Z.Semčuka,izglītības metodiķe.

'
Uz augšu