Ne tikai skolotāja!

Pasniegti Tieslietu ministrijas apbalvojumi brīvprātīgā darba veicējiem korekcijas dienestos

Šogad apbalvojumus saņēmušie laureāti brīvprātīgi un nesavtīgi atbalsta notiesātos gan ieslodzījuma vietās, gan laikā, kad viņi ir probācijas klienti, palīdzot viņiem atgriezties sabiedrībā un tādējādi veicinot sabiedrības drošību. Apbalvojumus pasniedz jau piekto reizi, lai izteiktu atzinību kriminālsodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, kas palīdz ieslodzītajiem atrast motivāciju laboties un kļūt sociāli atbildīgiem sabiedrības locekļiem.

Papildus apbalvojuma nominācijām šodien tika pasniegts arī Tieslietu ministrijas Pateicības raksts mūsu skolotājai Jūlijai Kanto, kura kā brīvprātīgā līdzgaitniece Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils nodaļā darbojas kopš 2017. gada. J.Kanto strādā ar ļoti augsta riska probācijas klientiem un nesavtīgi velta savu brīvo laiku cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts un palīdzīga roka ikdienā. Priecājamies par skolotāju, kura ieguva atzinību.

Informāciju apkopoja I. Ņevedomska

'
Uz augšu