Nodarbība „emociju iepazīšana”

Šodien, 17. oktobrī 2023. gadā, Tukuma ielas pirmsskolas izglītības iestādes vecākai un sagatavošanas grupai norisinājās īpaša un aizraujoša nodarbība, kas bija veltīta emociju iepazīšanai. Šī nodarbība bija daļa no bērnu emocionālās attīstības procesa un palīdzēja bērniem saprast, izteikt un pārvaldīt savas emocijas.

Nodarbību vadīja izglītības un skolu psiholoģe Oksana Elksniņa, kura bija sagatavojusi interaktīvu un pievilcīgu nodarbības plānu, lai iesaistītu mazos dalībniekus. Ar bērniem notika diskusija par katru emociju. Skolotāja uzdeva jautājumus, piemēram, “Kad tu jūties laimīgs?” un “Ko tu dari, kad baidījies?”. Bērni atbildēja uz šiem jautājumiem, daloties savās personīgajās pieredzēs un izjūtās.

Pēc diskusijas bērni iesaistījās rotaļā, kur viņi varēja parādīt savas emocijas, izmantojot mimiku un ķermeni. Viņi izrādīja emocijas, ko bija apsprieduši, un atpazina tās citu bērnu veidotos izteiksmēs. Šī rotaļa palīdzēja bērniem saskatīt un saprast emocijas citos cilvēkos. Nākamajā daļā bērni veica praktisku aktivitāti, izmantojot krāsošanu. Nodarbības nobeigumā visi dalībnieki piedalījās kopējā emociju izpausmē. Katrs bērns ieguva iespēju parādīt vienu no izvēlētajām emocijām, izmantojot savu sejas mimiku. Bija skaidrs, ka bērni bija apguvuši, kā atpazīt un izteikt savas emocijas, un viņi to darīja ar prieku.

Šī nodarbība bija svarīgs solis bērnu emocionālās attīstības ceļā. Tā palīdzēja viņiem izprast, ka emocijas ir dabiskas un svarīgas, un ka ir veidi, kā tās var izteikt un dalīties ar citiem. Tas ir svarīgs elements viņu sociālās kompetences veidošanā.

Informāciju sagatavoja Izglītības un skolu psiholoģe Oksana Elksniņa

'
Uz augšu