Novērojumi un attīstošās spēles pirmsskolās

Psiholoģi ir svarīgs elements bērnu izglītībā un attīstībā, un viņu klātbūtne vecākās, sagatavošanas grupās ir izcils veids, kā uzlabot bērnu labklājību un attīstīt viņu emocionālo veselību. 17.11.2023. psihologi apmeklēja vecākās un  sagatavošanas grupas gan Liepājas ielas, gan Tukuma ielas pirmsskolas izglītības iestādēs, lai novērtētu bērnu uzvedību, emocionālo stāvokli un piedalītos attīstošās spēlēs.

Šajā vizītē psihologi rūpīgi novēroja bērnus gan individuāli, gan grupās. Viņi pievērsa uzmanību bērnu mijiedarbībai, komunikācijai un sociālajai uzvedībai. Vizītes laikā notika arī sarunas ar grupu pedagogiem, lai apspriestu individuālos bērnu gadījumus un piedalītos kopīgās diskusijās par grupas kopējo dinamiku. Šāda sadarbība starp psihologiem un pedagogiem ir būtiska, lai sniegtu visaptverošu atbalstu bērnu attīstībai un piedāvātu pielāgotus risinājumus, ja nepieciešams.

Attīstošās spēles bija viena no galvenajām aktivitātēm, kurās bērni piedalījās ar prieku. Psiholoģu klātbūtne šajā procesā ir kā atbalsta sistēma, kas palīdz gan bērniem, gan pedagogiem, nodrošinot labvēlīgu un stimulējošu vidi bērnu izaugsmei un attīstībai.

Informāciju sagatavoja Izglītības un skolu psiholoģe Anna Marija Ņikitina

'
Uz augšu