Interešu izglītība (pulciņi) ■ Sporta interešu izglītība

Basketbols un kustību spēles

Sports prasa daudz spēka, izturības, laika un gribas.

Sporta spēļu galvenais mērķis ir piesaistīt jauniešus aktīvai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam.

Skola piedāvā nodarbības pulciņos Basketbols un Kustību spēles.

Kustību spēļu pulciņā piedalās sākumskolas audzēkņi, kuri ar azartu un aizrautību apgūst dažādus sporta spēļu elementus.

Skolas basketbola komanda katru gadu piedalās sacensībās, iegūstot godalgotas vietas. Tas ir viens no pieprasītākajiem pulciņiem skolā.

'
Uz augšu