Interešu izglītība (pulciņi) ■ Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Prasmīgās rokas

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas virzienā skolā darbojas Vizuālās mākslas pulciņš un pulciņš “Prasmīgās rokas”.

Nodarbībās skolēni zīmē un glezno, radoši eksperimentē ar dažādiem materiāliem un tehnikām. Skolēni iepazīstas ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, ar krāsu pasauli, iegūst izpratni par kompozīciju, izprot mākslas nozīmi savu emociju un izjūtu izpaušanā.

Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki ar prieku un interesi gatavo savus darbus pilsētas, valsts un starptautiska mēroga izstādēm un konkursiem.

'
Uz augšu