Interešu izglītība (pulciņi) ■ Dejas

Programmas mērķi ir apgūt nepieciešamo repertuāru, sagatavoties un piedalīties Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

TDK ‘’Varavīksne’’ dalībnieki ir skolēni no 3.-6. klasēm.

Defile( pūtēju orķestra deju grupa) dalībnieki ir meitenes no 8.-12.klasēm.

Katru gadu kolektīvi piedalās pilsētas skatēs, konkursos, koncertos, pilsētas svētkos.Tradicionāli pūtēju orķestris ar defilē grupu 4.maijā piedālas skatē Rīgā pie Brīvības pieminekļa.

'
Uz augšu