Interešu izglītība (pulciņi) ■ Mūzika

Koris

Skolā veiksmīgi darbojas dažāda vecuma koru kolektīvi.

Mūsu izglītības iestādē ir daudz brīnišķīgu tradīciju, dažādu skolas svētku, un skolas koris ir neatņemams un neaizvietojams šo svētku dalībnieks.

Skolas kori regulāri piedalās konkursos, skatēs, apliecinot savu meistarību kora mākslā.

Daugavpils Iespēju vidusskolas kori vienmēr ir Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki.

Instrumentālie ansambļi

Mūsu skolēniem ir brīnišķīga  iespēja pilnveidot savas iepriekš iegūtas zināšanas instrumentu spēlē, piedaloties instrumentālajos ansambļos. Tie ir blokflautu, vijolnieku, ģitāristu ansambļi.

Skolas diksilends un pūtēju orķestris – tie ir kolektīvi, kuri labi zināmi gan mūsu pilsētā, gan valstī. Instrumentālie kolektīvi katru gadu piedalās pilsētas, novada un valsts konkursos, tostarp arī konkursā “No baroka līdz rokam”, iegūstot godalgotas vietas.

Daugavpils Iespēju vidusskolas pūtēju orķestris vienmēr ir Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieks, kas rada mūsos īpašu lepnumu!

'
Uz augšu