Pirmsskolas bērnu konsultēšana par gatavību mācībām skolā

Gaiša, silta mūsu skola –
Gluži tā, kā mātes glāsts,
Ievelk, bērni, dziļu elpu –
Jāsāk jauns dzīves stāsts…

   Jo labāk bērnam attīstīsies patstāvīgā runa, jo vieglāk viņam būs iemācīties lasīt un rakstīt. Pareiza, izteiksmīga runa ir ļoti svarīga veiksmīgām mācībām skolā un komunicēšanai sabiedrībā.

   2024.gada februārī pieredzes bagāti skolas logopēdi Olga Viktorovska  un Ludmila Sivačova sniedza topošo pirmklasnieku iepazīšanas logopēdisko izpēti,

kā arī individuālās konsultācijas topošo pirmklasnieku vecākiem par bērnu runas attīstību. Izpētes un konsultāciju laikā tika nodrošināts labvēlīgs mikroklimats, nodarbības ar bērniem notika spēles veidā.

   Apkopojot darba rezultātus, iesakām  visiem topošo pirmklasnieku vecākiem pievērst uzmanību savu bērnu skaņu izrunāšanai, kā arī tam, cik pareizi bērni izrunā vārdus un, protams, radīt bērniem iespēju dzirdēt valsts valodu. Lūdzam atvēlēt laiku latviešu valodas apguvei ģimenē, bērnu būšanai latviskā vidē  – skatieties kopā filmas, raidījumus, apmeklējiet koncertus, lasiet grāmatas.

   Ar prieku gaidām septembrī nākamos pirmklasniekus mūsu skolā!

                                                                                 Informāciju sagatavoja skolas logopēdi

                                                                                Olga Viktorovska un Ludmila Sivačova.

'
Uz augšu