Profesijas mums apkārt

Mūžilga karjeras attīstības atbalsta jēdziens ietver visus cilvēka attīstības posmus. Arī pirmsskolas vecuma bērniem ir būtiski apzināties profesiju daudzveidību, apkopojot un analizēt viņu intelektuālās attīstības līmenim un interesēm atbilstošu informāciju par profesijām.

Profesijas ir tik daudz un dažādas! Varam daudz par tām runāt un stāstīt, bet, lai bērni labāk tās izprastu, ir jāpaplašina personiskā pieredze.

 4. un 11. decembrī pedagoģe karjeras konsultante apmeklēja vecākās un  sagatavošanas grupas gan Liepājas ielas, gan Tukuma ielas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Bērni tika iepazīstināti ar dažādām profesijām, arī nodarbības laikā tika veicināta bērnu izpratne par profesiju saturu un ar to saistītajiem darbības veidiem un cilvēkam nepieciešamajām īpašībām, prasmēm, lai strādātu šajā profesijā.

Nodarbības beigās bērni nosauca tās profesijas, kuras viņus interesē visvairāk, kuras viņus ir ieinteresējušas tieši pēc šīs nodarbības, ar kurām viņi vēlētos un nevēlētos saistīt savu nākotni, pamatojot savu izvēli.

Informāciju sagatavoja Pedagoģe karjeras konsultante Jeļena Giņko

'
Uz augšu