Profesiju gadatirgus

2024. gada 11. janvārī Daugavpils Iespēju vidusskolas 9. un 11. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Profesiju gadatirgus” Daugavpils Kultūras pilī.

Pasākumā “Profesiju gadatirgus” piedalījās uzņēmumi no dažādām nozarēm, piemēram, metālapstrāde, pārtikas rūpniecība, viesmīlība un tūrisms, ēdināšanas pakalpojumi, mežsaimniecība, valsts aizsardzība un jūrniecība.

Pasākuma galvenais mērķis bija radīt dialogu starp jauniešiem un darba devējiem, nodrošinot izpratni par darba tirgu un veicinot jauniešu interesi par savām nākotnes iespējām.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt 17 dažādu uzņēmumu un iestāžu stendus, lai iegūtu informāciju par aktuālajām darba iespējām un uzzinātu par darba tirgus tendencēm Daugavpils pilsētā un Latgalē. Sarunās ar profesionāļiem varēja noskaidrot, kādas prasmes un zināšanas tiek vērtētas jauniem darbiniekiem, kā arī uzzināja par izaugsmes perspektīvām konkrētajā nozarē vai uzņēmumā.

Informāciju sagatavoja Pedagoģe karjeras konsultante Jeļena Giņko

'
Uz augšu