APP

Informācija par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2023.
Projekta kopējais finansējums:  34 145 389.41 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 29 023 581 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 5 121 808.41 EUR

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

'
Uz augšu