Sadarbības pasākums pedagogiem sekmīgai pārejai no pirmsskolas uz sākumskolu

26.martā sākumskolas skolotājas vēroja rotaļnodarbību sagatavošanas grupā “Stariņi”. Rotaļnodarbības vērošanas mērķis bija apmainīties ar pieredzi, iegūt jaunus rīkus un stratēģijas, lai atbalstītu bērnus pārejas posmā no pirmsskolas uz sākumskolu. Iegūtie novērojumi ir neaizstājams resurss, kas palīdz pielāgot mācību saturu un izveidot atbilstošus atbalsta pasākumus. Šāda pieeja nodrošina bērniem ne tikai labvēlīgu izglītības vidi, bet arī palīdz tiem labāk saprast un pārvarēt pārejas izaicinājumus. Turpinot šo dialogu un pielietojot iegūtās zināšanas, mēs varam nodrošināt, ka katrs bērns saņem optimālu atbalstu savā izglītības ceļā.

Informāciju sagatavoja pedagogs mentors Jeļena Griņeviča

'
Uz augšu