Skolas logopēdu sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm

2024.gada 29.aprīlī Daugavpils Stropu pamatskolas attīstības centrā notika Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs “Mācību gada sasniegumu un rezultātu  pārskats”. Semināra ietvaros mūsu skolas logopēdes dalījās pieredzē ar kolēģiem par savu veiksmīgo un radošo sadarbību ar Daugavpils Iespēju vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādēm –  pirmsskolas bērnu konsultēšanu  runas attīstības jomā, novadītajiem pasākumiem, kā arī prezentēja spēles, kurus izmantoja savā darbā.

Informāciju sagatavoja logopēde Olga Viktorovska   

'
Uz augšu