Skolas mūzikālo kolektīvu sasniegumi

Mūsu skolas mūzikālie kolektīvi regulāri piedalās konkursos un gūst augstus rezultātus. 1.martā pūtēju orķestris piedalījās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatē Madonā, kur ieguva 1.pakāpes diplomu.
16.martā pianisti (A.Glotova 5.a, J.-K.Bozunova 5.a, J.Sļadzevska 8.a, S.Jakimoviča 6.a, A.Stepanova 8.a) demonstrēja savu meistarību Jauno pianistu konkursā Rīgā, viņu sniegums tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomiem.
21.martā pilsētā notika koru skates 1.kārta. Daugavpils Iespēju vidusskolu pārstāvēja 2.-6.klašu zēnu koris un 5.-9.klašu meiteņu koris. Vērtēšanas komisija konkursa kolektīviem piešķīra augstākās pakāpes diplomus.
Paldies par radošumu un profesionalitāti talantīgajiem skolotājiem: A.Grīnbertam, V.Žilvinskim, J.Murnikovam, A.Ivanovai, I Juštelei, A.Bogdanovičai, L.Bogatirjovai, Z.Semčukai, A.Pecevičai,I.Ašķeļaņecai.

Zoja Semčuka, izglītības metodiķe.

'
Uz augšu